Kerkdienst – Kruiskerk

dhr. A. Harkema

Scholendienst met CBS “de Spoarsiker“, Echtenerbrug

Collecten: schoolproject Spoarsiker
Uitgang: Gezamenlijke kerken
Oppassen: Dirkje Slump en Tynke Hof

Op deze zondag hebben we de christelijke school uit Oosterzee te gast. De kinderen hebben op school de verhalen gehoord over Gideon. Daarom is er gekozen voor het thema:’Helden!’ De kinderen doen in deze dienst actief mee met liedjes en met een toneelstuk.

Bij de collecten – Sint Maarten

Om Sint Maarten te steunen na de vernietigingen van orkaan Irma kunt u snoep kopen dat u kunt gebruiken voor de Sint Maarten traditie op 11 november. De opbrengst van deze actie Sint Maarten snoep voor Sint Maarten wordt overgemaakt op Giro5125 van het Rode Kruis.