Kerkdienst – Kruiskerk

ds. P.K Pit, Drachten

Tweede zondag 40-dagentijd

Afscheidsdienst ds. P.K. Pit

Na afloop koffiedrinken bijgebouw

In deze dienst willen we Ds. P.K. Pit bedanken voor zijn inzet in onze gemeente in het afgelopen jaar, het belooft een feestelijke dienst te worden.

“Deze zondag neem ik officieel afscheid van de gemeente als uw tijdelijke predikant. Het is dan de tweede zondag van de Veertigdagentijd en die draagt van oudsher de Latijnse naam “Reminiscere”, wat ontleend is aan Psalm 25:6 “Gedenk, o Heer uw barmhartigheid.” De schriftlezingen die op het leesrooster van de kerk staan blijken heel toepasselijk voor een afscheidsdienst! Exodus 24:12-18, Filippenzen 3:7-14 en Matteüs 17:1-9. Ze gaan allemaal over het vertrek van leiders, afscheid nemen, terugkijken en vooruitzien. Dat laatste gaan we die dienst ook doen vanuit het besef van Gods barmhartigheid. Ik hoop u dan te zien!”

Ds. Peter Pit

Collecte: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen:Pietsje Planting
Kinderdienst: Klaske Bakker