Kerkdienst – Kruiskerk

ds. S.M.Baayen-op ’t Land

Eerste Paasdag
m.m.v. de bijzondere dienstencommissie

Vóór de dienst koffiedrinken

Collecte: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Blijke Oenema en Marrit Heddema
Geen kinderdienst

Deze dienst is het hoogtepunt van het jaar in de kerk. Op deze zondag vieren we de opstanding van Jezus Christus, die de dood overwon! We zullen in deze gezinsdienst Pasen vieren en we horen het Paasverhaal uit allerlei hoeken van de kerk. Het thema van de dienst is ‘kracht in zwakheid’, en dat horen we terug op de verschillende podia in het kerkgebouw.