Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. A.J. Finnema, Oudehaske

Zendingsdienst

Na afloop koffiedrinken bijgebouw

Collecten: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Tynke Hof en Dirkje Slump
Kinderdienst: Annemiek Oostra

Ds. J. Finnema komt als voorganger in onze Zendingsdienst. Hij is uitgezonden geweest naar Afrika en kent het project in Rwanda van de Zendingsdiaconessen.

U weet wel, dat project waar alle bijdragen van de “acceptgiro-actie” naar toe gaan.;-)

Tijdens de kerkdienst zult u daar vast ook over horen, maar na de dienst drinken we koffie en krijgen we van hem nog een presentatie. Ook is er dan gelegenheid vragen te stellen. Voor de kinderen hebben we wat te kleuren. Komt allen!

De zendingscommissie  (Bregtsje, Evie, Geartsje, Hammie, Hielke, Lucie, Marijke)