Kerkdienst – Laurenskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t land

Collecte: Onderhoud gebouwen
Uitgang: Kerk
Oppassen: Akkianne van Rossum, De Fûke, Hoofdweg 21, Echten
Kinderdienst: Klaske Bakker

Zoeken en vinden

Op de rommelmarkt van de kerk zagen we mensen neuzen tussen de spulletjes. De mensen zochten naar iets, soms wisten ze niet eens naar wat. Maar als ze het gevonden hebben, dan moet het ook mee naar huis. Zo zag ik iemand die het schoteltje vond wat bij haar theekopje hoorde. En die was zo blij: over de prijs hoefde niet onderhandeld te worden. Over dat zoeken en vinden gaat het deze zondag. We lezen uit Jesaja 55: 6-13 en Matteüs 13: 44-52.