Kerkdienst – Laurenskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Derde zondag 40-dagentijd

Afscheid- en bevestiging ambtsdragers

Thema ‘Waar tank je bij?’

Deze zondag is er bevestigingsdienst van mevr. J. Bakker-Veldstra en mevr. M. Oenema-van der Stouwe en wordt er afscheid genomen van het scriba echtpaar J. de Jong en D. de Jong-Zijlstra.

Collecten: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen: fam. M. Boersma, Hoofdweg 7, Echten
Kinderdienst: Annemiek Oostra