Kerkdienst – Laurenskerk

S.M. Baayen-Op ’t Land

Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar
m.m.v. de cantorij

Collecte: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Marleen de Jonge en Madja van Unen
In restaurant “de Fûke”
Kinderdienst: Corrie Leffertstra

Eeuwigheidszondag

Deze zondag is de laatste zondag voor de Advent begint. Een zondag waarop we terugkijken op het voorbije jaar. We gedenken iedereen die ons ontvallen is (de namen van de overleden gemeenteleden worden verderop in het kerkblad genoemd). Als we de namen van de overledenen gedenken, dan kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit: we geloven in Gods rijk waar zij nu zijn. Waar geen pijn en verdriet meer is.