Kerkdienst – Laurenskerk

ds. M.W. Jans, Joure

Collecte: Diaconie, Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Blijke en Janneke Oenema – In restaurant de Fûke
Kinderdienst: Annemieke Oostra

Collectie: Diaconie, kerk in actie:

ZORG EN AANDACHT VOOR KWETSBARE OUDEREN

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Gelukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg.

Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

Dankzij de financiële ondersteuning van Kerk in Actie, kan Home Care ieder jaar 200 mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve zorg geven. Ook worden 210 zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilligers getraind in het verlenen van verantwoorde zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte.

Door de jarenlange ervaring is er bij de medewerkers van Home Care veel kennis van het vakgebied aanwezig. Deze kennis en kunde wordt ruimschoots gedeeld met andere, kleinere organisaties in Moldavië. Daarmee is Home Care een kenniscentrum geworden en is hun bereik veel groter dan alleen de mensen die zij rechtstreeks bereiken. Home Care maakt ook deel uit van een werkgroep die met de overheid kijkt naar verbeteringen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door gebruik te maken van de collecte op 29 september of uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ‘W 012536’ of doneer online. Hartelijk dank!

www.kerkinactie.nl/thuiszorgMoldavie