Kerkdienst – Laurenskerk

Ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Elk jaar is precies deze week de week met de meeste ziekmeldingen: de winter duurt nog lang, de feestdagen liggen weer ver achter ons en de volgende vakantie is nog niet in zicht. Een week waar onze energie laag ligt dus. En juist in deze alledaagsheid staat een woord van boven centraal: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde heb’.

Collecte: Diaconie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Pietsje Planting en Amarins Oostra