GEEN DIENST – Kerkdienst – Laurenskerk

Ds. A. Vriend, Workum

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Collecte: Kerk in Actie: Noodhulp
Uitgang: Kerk
Oppassen: Anita Braber en Madja van Unen – In restaurant “de Fûke”
Kinderdienst: Annemieke Oostra

 

Overleven in een burgeroorlog – Zuid-Soedan

Onze kerk in actie voor veiligheid en vrede in Zuid-Soedan

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich samen met Kerk in Actie in om hulp te bieden aan mensen die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan.

Na onafhankelijkheid weer burgeroorlog

Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen.

Noodhulp in vluchtelingenkampen

In het noorden verblijven veel vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen. De Lutherse Wereldfederatie zet hier speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken. Nile Hope bouwt waterputten en wc’s voor 11.000 mensen. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.

Hulp bij inkomen en gezonde voeding

Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld met zeep maken, zeefdrukken, als imker of naaister. Ook leren ze hoe ze meer voedsel kunnen verbouwen in dit droge land.

Vrede en democratie moet je leren

Veel vrouwen en jongeren willen zich graag inzetten voor vrede en democratie in hun land. Omdat ze nooit geleerd hebben hoe ze dat moeten aanpakken, krijgen ze daar voorlichting over. De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?

Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden

Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro

De reparatie van een waterput kost 1.000 euro

De Lutherse Wereldfederatie, Nile Hope en Faith Line Ministries zijn partners van Kerk in Actie, waar onze kerk zich voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/zuidsoedan.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Zuid-Soedan.