Kerkdienst – Laurenskerk

 ds. E. Kronemeijer, Beetsterzwaag

1e Pinksterdag
Vuur… Wind … een duif. In de bijbel is het soms lastig om een beeld te krijgen bij de Heilige Geest. Toch kunnen we niet zonder. Het is het verschil tussen opgebrand of aangevuurd, dof of opgefrist. De Heilige Geest is de manier waarop wij bezield worden. We vieren het Pinksterfeest 9 juni, het feest van (opnieuw) bezield worden.

Collecte: Diaconie: Kerk in Actie Pinksterzending
Uitgang: Kerk
Oppassen: Anita Braber en Madja van Unen
Kinderdienst: