Kerkdienst – Laurenskerk

ds. S.M. Baayen-Op ’t Land

WITTE DONDERDAG
Viering Heilig Avondmaal (aan tafels)
m.m.v. de Cantorij

Collecte: Avondmaalscollecte
Uitgang: geen collecte

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag staan we stil bij het lijden van Jezus. We lezen zijn woorden, zingen van zijn pijn en verwachten hem in de stilte van de nacht. Het draait in deze dagen om ‘met hart en ziel, voor ons gebroken’. De cantorij zingt donderdag en zaterdag mee.