Kerkdienst – Laurenskerk

ds. S.M. Baayen- Op ‘t Land

Onzichtbaar en toch gezien
Het is een ideaalbeeld: in stilte en onopvallend doe jij iets goeds en het wordt gezien en echt gewaardeerd. Het komt zo vaak niet uit. Het omgekeerde lijkt zoveel vaker voor te komen: schreeuwers die waardering krijgen en stille krachten die ongezien blijven. We horen hoe dat uitkomt bij Haman en Mordekai. We lezen Esther 5-6.

Collecte : Diaconie
Uitgang : Kerk
Oppasdienst: Tynke Hof en Dirkje Slump
Kinderdienst: Ammy van Unen