Kerkdienst – Laurenskerk

Ds. S. Baayen-op ’t Land en pastor E. Stellingwerf-Vinke

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
m.m.v. de Cantorij
Deze zondag is de laatste zondag voor de Advent begint. Een zondag waarop we terugkijken op het voorbije jaar. We gedenken iedereen die ons ontvallen is (de namen van de overleden gemeenteleden worden verderop in het kerkblad genoemd). Als we de namen van de overledenen gedenken, dan kijken we niet alleen terug, maar ook vooruit: we geloven in Gods rijk waar zij nu zijn. Waar geen pijn en verdriet meer is.

Collecte: Onderhoud kerk
Uitgang: Kerk
Oppassen: Renske en Germa Kuiper
Kinderdienst: Annemieke Oostra