Kerkdienst – Laurenskerk

ds. S.M. Baayen-op ’t Land

Uitzwaaidienst World Servants

Met medewerking van de All Stars Ben†
Het thema van deze dienst is tegenwind. Als we fietsen, dan zit het ons zeker de helft van de keren tegen. We willen zo vlot mogelijk naar onze bestemming, maar het valt ons tegen hoe lang we erover doen. Hoe gaan wij om met tegenwind? We horen in deze dienst ook het verhaal van Job. Hij krijgt de wind van voren. Wordt vervolgd …

Collecte: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen: Anita Braber
Kinderdienst: Piertje Leffertstra

Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!