Kerkdienst – Laurenskerk

ds. S.M. Baayen- op ’t Land

Eerste zondag 40-dagentijd

Thema ‘Macht en… kracht?’

Jezus heeft de zegen gekregen van zijn Hemelse Vader en het eerste wat hij daarna doet is de woestijn ingaan! Dat is heel opvallend, toch? Maar misschien ook wel herkenbaar voor ons: Als we verantwoordelijkheden ontvangen, dan vragen we ons ook ergens wel af: ‘Hoe gaan we daar goed mee om?’ en ‘Welke valkuilen horen er bij die nieuwe verantwoordelijkheden?’ Hij ontving de macht, maar nu in de woestijn zoekt hij de kracht om daar ook goed mee om te gaan.

Collecte: Diaconie – Kerk in Actie
Uitgang: Kerk
Oppassen: fam. M. Boersma, Hoofdweg 7, Echten
Kinderdienst: Ammy van Unen