Luisteravond van Johannes Bakker

LUISTERAVOND in de VEERTIGDAGENTIJD

‘Christus naar wie wij heten..’
Lied 544 – tekst Willem Barnard
Christus naar wie wij heten
heeft in Zijn groot geduld
de weg en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen,
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op het wonder van Pasen: Jezus die verrijst uit de dood! Dit mysterie is de kern van het Evangelie en van het christelijke geloof.
Willem Barnard verstaat de weg van Jezus in dit Lied 544 als een vervulling van de uittocht.
In het donker van onze reis, als we God niet zien, hebben wij altijd de Naam van Christus, waarin onze verwachting ligt.
Deze avond luisteren we in de taal van muziek naar het verhaal van het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus.
Het programma is opgebouwd rond de ‘Ik ben .. ‘ – woorden in het Johannesevangelie waarin Jezus zelf zegt wie Hij voor ons is.
Componisten als Bach, Händel, Pärt, Schein, Huub Oosterhuis, Zwart, Sytze de Vries en vele anderen hebben hiervoor mooie, indringende muziek geschreven en Bijbelwoorden stem en klank gegeven!
Van harte welkom op deze bijzondere Luisteravond!

Leiding: Johannes Bakker