Startactiviteit catechesegroepen

Op  27 september zijn we van start gegaan met het catechese seizoen. Ook dit jaar hebben weer veel kinderen zich opgegeven om mee te draaien in één van de groepen. We waren welkom op de boerderij van de Fam. Holtrop en hebben daar een fanatiek middagje boerenknotshockey beleefd. Het was gezellig en bovendien prachtig weer! We zijn klaar voor de start!