Wat te doen bij…

Aanleveren kopij kerkblad Underweis

Uiterlijk 1 week vooraf een uitgave van het nieuwe kerkblad inleveren via redactieunderweis@pknechtenerbrugoosterzee.nl

Beschikt u niet over e-mail dan kunt u de kopij ook inleveren bij

  • Gwendolyn Zwolle in Oosterzee
  • Anneke Berger in Bantega

Het verkrijgen van collectemunten

Met collectemunten kunt u aantonen bij de Belastingdienst dat u geld gestort heeft om giften aan de kerk te geven. U kunt bij het invullen van uw belasting aangifte deze bedragen opvoeren als gift, mits u aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Meer informatie hierover is te vinden onder Informatie – ANBI in het menu.

De munten zijn te bestellen in de waarden € 0,75 / € 1,00 / € 5,00.

Maak het geld voor collectemunten over met vermelding van het aantal collectemunten op bankrekening

NL10RABO0337000670 t.n.v. PROTESTANTSE GEMEENTE  E’ BRUG / O’ ZEE 8536 TL OOSTERZEE

Het aantal munten zal dan door Familie Van Der Zee (Heerenweg 34, Oosterzee) bezorgd worden.

Naar wie kan ik geboorte-, trouw-, rouwkaarten versturen?

U kunt uw kaarten sturen naar de scriba.