2 Kerkelijke gemeente

Onze Protestantse Gemeente Echtenerbrug Oosterzee (de juridisch juiste naam is: Protestantse Gemeente te Echtenerbrug Oosterzee c.a.) is op 13 november 2009 notarieel opgericht, en ontstaan uit de Hervormde Gemeente in Echten en Oosterzee en de Gereformeerde Kerk te Echtenerbrug, na een lange tijd “samen op weg gemeente” te zijn geweest. Per 1 januari 2010 werden we één Protestantse Gemeente Echtenerbrug Oosterzee.. De monumentale Martinuskerk in Oosterzee, is in 2016 verkocht en is nu als woning in gebruik.

Afgesproken werd, bij de fusie, om de eerste 5 jaar alles te houden zoals het was.

Drie kerken, 1½ fte predikanten en een samengestelde kerkenraad.

Per oktober 2013 werd dit één fte in verband met emeritaat van de predikant voor een ½ fte.

Medio 2014 werden we vacant omdat onze predikant een beroep uit Giethoorn accepteerde. Onze gemeente kreeg een interim predikant tot medio januari 2017 en een parttime kerkelijk werker speciaal voor de middengroep van onze gemeenteleden en de jeugd. Per 15 januari 2017 kreeg onze gemeente via een inleen constructie van de Mobiliteitspool van PKN te Utrecht voor 3 jaar een proponent (een beginnend predikant in de eerste gemeente). Dit contract kon na afloop niet worden verlengd voor eenzelfde tijd, terwijl onze gemeente toen niet ging voor het beroepen voor onbepaalde tijd van deze predikant. Er ontstond daardoor per 15 januari 2020 een nieuwe vacature, die feitelijk door de coronacrisis niet snel kon worden opgevuld. Een nieuwe interim predikant passend voor onze gemeente werd gelukkig al eind januari 2020, dus voor het begin van de coronacrisis gevonden, zodat de kerkenraad er toch in geslaagd is in deze bijzondere (corona) tijd een goede oplossing te vinden voor de gemeente. De druk om snel te beroepen liep en loopt daardoor niet verder op.

In ”normale tijden”, worden er elke zondag, om 09.30 uur, afwisselend in de Kruiskerk te Echtenerbrug en de Laurenskerk in Echten kerkdiensten gehouden. Per eind maart 2020 is dat door de corona allemaal stilgelegd. Vanaf maart 2020 tot 1 juni was het slechts mogelijk kerkdiensten te houden zonder publiek. Dit werd via audio en video uitgezonden, zodat gemeenteleden toch enigszins van de kerkdiensten konden genieten. Vanaf 1 juli 2020 was het weer mogelijk om kerkdiensten met bezoekers te houden. Met inachtneming van de RIVM en PKN algemene voorschriften mochten er vanaf dat moment maximaal 100 bezoekers de dienst bijwonen, mits de 1½m afstandsregel kan worden gehandhaafd.

Bij onze Kruiskerk bleek na onderzoek, binnen deze regels, slechts plaats te zijn voor 28 bezoekers (predikant, ambtsdragers en kosters niet meegerekend). Dit alles is in een zogenaamd ‘Gebruiksplan’ vastgelegd en vastgesteld door de kerkenraad.

Nu er per 1 juni 2020, weer kerkdiensten mogen en kunnen worden gehouden met bezoekers maar met inachtneming van de RIVM en PKN voorschriften, betekent dit, dat in de PKN kerken in Nederland, hoorcommissies hun werk weer kunnen gaan doen, als het voorwerk door de werkgroep en beroepingscommissie is afgerond. De werkgroep is gestart en werkt intensief aan het gereed maken van alle benodigde documenten, die nodig zijn bij het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring en het gesprek met de Classis Fryslân. Daarvoor is de gemeente dan al geïnformeerd en gevraagd met de voorstellen van de kerkenraad in te stemmen. Er is een solvabiliteitsverklaring voor maximaal 0,8 fte. Normaal is 0,6 fte gezien het aantal gemeenteleden.

Onze gemeente heeft een moderne pastorie. Deze is zo nodig beschikbaar voor de te beroepen predikant.

We bezinnen ons momenteel over de website, het kerkblad, de kerk app en de zondagsbrief.