2.1 Profielschets van de gemeente

2.1 Profielschets van de gemeente

Naam gemeente:  Protestantse Gemeente te Echtenerbrug Oosterzee c.a.
Vestigingsplaats:  Duimstraat 16, 8539 SE Echtenerbrug
Kenmerken van de gemeente: Plattelandsgemeente, bestaande uit 5 dorpen en de omringende polders.
Kleur en ligging: Een midden gemeente met wel een open “mind” voor de medemens, kerkelijk of niet, mild in de kritiek op anders denkenden.
Gemeenteleden: De gemeente bestaat (ultimo 2021) uit 558 leden die 332 pastorale eenheden (PE) vormen. Hiervan bezoeken (in normale tijden) circa 60 tot 80 de kerkdiensten. Er is de laatste 5 jaren speciale aandacht besteed aan de middengroep, daardoor en door het werk van onze actieve leiding van de kinderdiensten is het aantal kinderen wat onze kerk bezoekt gegroeid. Door in elke dienst met de kinderen het zogenaamde koffergesprek te houden op het podium, krijgen ze de aandacht die ze verdienen.
Accenten: Gezocht wordt naar een persoon, die het in zich heeft om zowel de oudere jeugd, de middengroepen en de ouderen aan te voelen, aan te spreken en daarbij gehoor te krijgen. Hij/zij wordt geacht het woord Gods vernieuwend en op een in deze tijd aansprekende manier over te brengen in de eredienst en pastoraal actief in de wijken in onze 5 dorpen aanwezig te zijn, wanneer hij/zij signalen opvangt dat dit gewenst is. De geestelijke identiteit van de predikant komt hierin naar voren. Het helpt als de predikant uitstraling heeft, open staat voor de naaste (zowel gemeenteleden als dorpsgenoten) en niet star is, maar met oog voor de zwakken. De kerkenraad heeft vanaf 2014 veel geïnvesteerd in de middengroep en de jeugd. Hiervoor zijn kerkelijk werkers(in deeltijd) aangetrokken. Dit heeft duidelijk bijgedragen aan de gemeente opbouw. Er zijn veel activiteiten. In meer dan 40 activiteiten binnen onze gemeente zijn er meer dan 80 vrijwilligers werkzaam.

Korte weergave van visie en missie.

Het motto van onze gemeente is: Omzien naar elkaar”. Dit gebeurt op een manier met 28 personen die Oog & Oor zijn in hun straat, elk met een 12-tal pastorale eenheden (PE’s), waarvan men het wel en wee volgt en zo nodig richting ouderlingen/predikant doorgeeft, voor opvolging. Er was (en is) speciale aandacht binnen onze kerk voor de jeugd en de middengroep. De laatste is immers de groep die de huidige (meestal wat oudere) ambtsdragers moet opvolgen om de continuïteit van onze gemeente te waarborgen. Het is verheugend te zien, dat er al een behoorlijke verjonging gaande is. Dat geeft moed en voelt als zegen.

Omvang werktijd predikant: 0,8fte is effectief 27 uren per week over 48 weken
0,6fte is effectief 21 uren per week over 48 weken
Aantal werkzame predikanten: Vacature
Bijbelvertaling: NBG. Bijbel in moderne taal en andere
Welke liedbundels: Nieuw Liedboek. Cantorij zingt allerlei liederen, passend bij de diensten, meestal op bijzondere zondagen.
Wijze viering avondmaal: Met kinderen, Kruiskerk lopend Avondmaal en in de Laurenskerk Avondmaal aan tafels. Kinderen gaan pas aan het avondmaal deelnemen, nadat er met hen (in de kindercatechese) is besproken over wat het avondmaal inhoudt. Dan kunnen ze onder leiding deelnemen aan het avondmaal.