Kerkdienst – Goede Vrijdag in de laurenskerk

      Goedevrijdag in de laurenskerk - Ds S.M.Baayen-op\"t Land