1.0 Voorwerk van werkgroep en van de beroepingscommissie

Door een door het moderamen ingestelde werkgroep is, aan de hand van de ‘Gids voor het beroepingswerk’ al het voorwerk verricht, waarna het eindresultaat ter goedkeuring is voorgelegd aan de kerkenraad van onze gemeente. Uiteraard is het raadplegen en discussiëren met gemeenteleden onderdeel van dit hele proces geweest.

We beseffen ook dat door corona ons beroepingsproces vertraagd is.

Gelukkig heeft dit niet tot problemen voor de gemeente geleid, omdat er al 1 maand na het ontstaan van de vacature een perfect bij onze gemeente passende, parttime predikant, bereid is gevonden het werk te doen. Gezien zijn leeftijd, wil hij (jammer genoeg) niet voor een termijn in onze gemeente worden beroepen als predikant.

Na goedkeuring van dit voorwerk, is er een gesprek met Classis Fryslân geweest en is er een solvabiliteitsverklaring verstrekt door het CCBB/Classis Fryslân voor het kunnen beroepen van een nieuwe voorganger voor maximaal 0,8 fte, waar volgens de standaard regels binnen PKN (1: aantal gemeenteleden, 2: inkomsten levend geld en 3: sluitende begroting op termijn) 0,6 fte ‘normaal’ geacht wordt te zijn.

Dit geeft ons als gemeente de nodige flexibiliteit in het zoeken naar een voor onze gemeente passende predikant(e). Ook al, omdat in de jaren hiervoor speciaal is geïnvesteerd in het bewerken van de middengroep en oudere jeugd in onze gemeente en naar wij menen te mogen concluderen, met succes.

Om die reden is het misschien gemakkelijker en wie weet voor alle partijen beter, om voor een predikant(e) voor 0,6 fte te kiezen, die in de gesprekken perfect lijkt te passen in het grootste deel van het profiel voor zo’n voorganger en de andere onderdelen dan in te laten vullen door een op uurloon in te huren ‘deskundige’, of mogelijk een kerkelijk werker van één van onze buurgemeenten, voor een aantal specifieke onderdelen. In overleg in te vullen.

Het globale profiel van de door de gemeente ideaal geachte predikant(e) kunt u lezen in het onderdeel van onze advertentie onder punt 1.1.