Zendingscommissie

Doelstelling is: Evangelie verkondigen dichtbij en veraf.

De commissie voert een viertal activiteiten uit, namelijk:

  • Kerkbladartikelen
  • Kinderspel dag
  • Kerkdienst
  • Lectuurverspreiding

Geld voor bovengenoemde activiteiten wordt verkregen door:

  • Koekacties
  • Acceptgiro acties
  • Collectes op speciale zondagen
  • Collectebussen in de kerken
  • Het verzamelen van gebruikte postzegels, kaarten, mobile telefoons en munten

Er wordt normaal gesproken 6 maal per jaar vergaderd door de commissie.