Classis verslagen

Impressie vergadering Generale Synode ( April 2019)

De tweedaagse vergadering telde een (te) overladen programma zodat vooral op de eerste dag veel van de synodeleden werd gevraagd. De jaarlijkse ethische lezing van prof.dr. Gerrit Noort over vrijmoedigheid in het christelijk getuigen paste bij de beleidsplannen van veel Friese gemeenten.  Het was een pleidooi voor een ontspannen opstelling.

Kort verslag informatie classis Fryslan

Uit de classis Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang… –          Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het…