Catechese

Er is een werkplan vastgesteld met nieuw lesmateriaal, zodat een doorgaande lijn in onderricht van de bijbel en haar verhalen is gewaarborgd. Ook worden regelmatig uitstapjes georganiseerd. Recente voorbeelden zijn bezoeken aan: De Passion, de Synagoge in Heerenveen en andere geestelijke (kerkelijke) richtingen. Gezamenlijk bezoek aan de EO jongerendag enzovoorts.

De predikant (en/of in overleg de kerkelijk werker) geeft catechese aan de oudste groep en de eventuele belijdenisgroep die daaruit voortvloeit.

De kindercatechese is gericht op de voorbereiding van de kinderen vanaf acht jaar op het meevieren van het Avondmaal.

Deze kinderen vieren mee onder verantwoording van hun ouders.