Laurenscantorij

In 2005 is de cantorij opgericht door een groep enthousiaste sjongers o.l.v. dominee Ton de Heer. Na hem heeft Roeli Wind de leiding overgenomen en vanaf 2016 is Helga Buitendijk dirigente. Door de jaren heen is het repertoire aanzienlijk gegroeid en breed geworden; van traditionele kerkliederen uit o.a. het Liedboek tot moderne songs uit Opwekking e.d. Daarbij krijgt het Fryske kerklied ook de aandacht.  

Het aantal leden schommelt rond de 20 personen (2023: sopraan 8, alt 6, tenor 2, bas 2) 

Taak 
De cantorij verleent ca. 6x per seizoen medewerking aan kerkdiensten op zondag en werkt op incidentele basis soms mee aan bepaalde bijeenkomsten uit o.a. het winterprogramma. De cantorij kan ondersteuning bieden bij de gemeentezang vanaf de eigen zitplaats in de kerk. 

Repetities 
Er wordt m.u.v. de schoolvakanties geoefend op de maandagavond van 20.00u tot 21.30u in de Kruiskerk. Het seizoen loopt van medio september t/m april. Naast het serieuze werk is er dan ook een gezellig moment voor koffie/thee en een praatje. Er wordt contributie geheven. 

Samengevat
Het plezier in zingen, het genieten van mooie muziek en teksten, de uitdaging om nieuwe liederen in te studeren, het meedoen aan diensten enz. verbinden de sjongers tot een hechte groep. Dat maakt het fijn om erbij te horen! 

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom! Eerst eens proberen en ervaren hoe het is??? 

Voor aanmelden of meer informatie 

Jeannet Bakker-Veldstra (secr.) Tel. 0514 541731. E-mail jenj.bakker@home.nl