Welkom bij PKN Echtenerbrug-Oosterzee

Agenda

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. J.K. Bolt, Drachten
2e Adventszondag

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. W. Hordijk, Lemmer
3e Adventszondag
Viering Heilig Avondmaal

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. J. Vonk, Blokzijl-Scheerwolde
4e Adventszondag

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Laatste berichten

Kerken open voor gedenken op 20 november

Misschien steek je in de vakantie, in een vreemde kerk wel eens een kaarsje aan voor een geliefde, en zou je dat hier ook graag willen doen. Het kan zijn dat u/jij de drempel van de kerk op zondag te hoog vindt.

Voor die mensen zijn zowel de Jacobustsjerke te Delfstrahuizen, de Kruiskerk te Echtenerbrug en de Laurenskerk te Echten op zaterdagmiddag 25 november van 16:00 – 17:30 geopend.

gedachtenisweekend

Zaterdagmiddag 20 november zijn voor alle inwoners van onze dorpen zowel de Jacobus Tsjerke te Delfstrahuizen als de Laurenskerk te Echten van 15.00 tot 17.00 uur geopend. De Johannes Tsjerke in Sintjohannesga is open van 10.30 tot 12.00 uur.

Gemeente avond

as woensdag 3 november vindt de dankstond plaats, aansluitend is de gemeente avond. Komt allen.

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober…

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure. De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan ‘een bewoonbare wereld’. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren. Een dag waar rondom…

Diensten terugkijken

Like ons op Facebook!