Welkom bij PKN Echtenerbrug-Oosterzee

Agenda

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema, Scharnegoutum

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Kerkdienst – Kruiskerk

mevr. J.K. Lalkens-Hemeltjen, Emmeloord

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. M.W. Jans, Joure
Bijbelzondag m.m.v. werkgroep NBG

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt
Dankstond voor Gewas en Arbeid

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Kerkdienst – Kruiskerk

Ds. A. Vriend, Workum

Deze dienst is ook via livestream bij te wonen.

Laatste berichten

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober…

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure. De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen. Een oecumene die kan bijdragen aan ‘een bewoonbare wereld’. Sinds Simmer 2000 wordt eens in de vier jaar aan een plaatselijke Raad van Kerken gevraagd om een provinciale Friese Kerkendag te organiseren. Een dag waar rondom…

Tsjerkepaad… ook nu weer verrassend!

Wist u dat de toren van de Laurenskerk ooit door iemand is beklommen tot aan het haantje !!! om met een grote camera in de hand foto’s te kunnen maken van de omgeving. Nee, het is geen flauwekul; zie de foto voor het bewijs. Het moet ergens in de jaren ’30 geweest zijn, dat ene…

Kinderspeldag organiseert ‘een feestmaal!’

Kinderspeldag organiseert ‘een feestmaal!’ In de herfstvakantie is er op zaterdag 23 oktober een feestelijke kinderspeldag. Tijdens de kinderspeldag hebben we een afwisselend programma van: muziek, verhaal, spel, knutsel en theater, waarin de kinderen een actieve rol spelen. M.m.v. Theater Vrolijk. Buikspreekpoppen Paula en aap Bongo, zorgen samen voor heel veel pret. Voor wie :…

Nederlandse stichtingen

Vanuit de diaconie willen we graag 2 Nederlandse stichtingen onder de aandacht brengen die met vrijwilligers en giften goede dingen doen. Misschien wilt u overwegen of u deze stichtingen met uw inzet als vrijwilliger of als gift wilt en kunt ondersteunen.

Woensdag 3 november DANKSTOND

Collecte Diaconie: De voedselbank Lemmer Tijdens deze dankstond is de collecte voor de voedselbank, maar ook willen we weer etenswaar en dergelijke inzamelen zodat we wat tastbaars kunnen aanbieden. Op zondag 31 oktober kunt u ook al etenswaar doneren.

Diensten terugkijken

Like ons op Facebook!