Laurenskerk

Rond het jaar 1000 stond op deze plaats al een kerk. De tegenwoordige kerk heeft in de 17e eeuw zijn huidige vorm gekregen. De toren is van 1879. Na de grote overstroming van 1825 bood de kerk onderdak aan mens en dier. De uitgang aan de noordkant werd in 1974 voor het laatst gebruikt, dit in verband met de aanleg van de nieuwe weg Lemmer – Echtenerbrug. In 1822 vond de eerste uitbreiding van het kerkhof bij de kerk plaats, tot het nu bestaande middenpad, parallel aan de kerk. In 1935 volgde de 2e uitbreiding, tussen middenpad en baarhokje. In 1982 de 3e en in 2002 de laatste en grootste uitbreiding. Er bevinden zich ongeveer 550 grafzerken (2006) op dit kerkhof.