Onze gemeente omvat een groot gebied met verschillende dorpen ten zuiden van het Tjeukemeer. Tot 2014 waren er 3 kerkgebouwen in gebruik in de dorpen Echtenerbrug (Kruiskerk), Echten (Laurenskerk) en Oosterzee (Martinuskerk) waar er nu nog 2 van in gebruik zijn. In 2011 is besloten om de Martinuskerk in Oosterzee af te stoten. Alle kerkgebouwen hebben een rijke geschiedenis welke onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van het gebied.

Kruiskerk

De huidige Kruiskerk in Echtenerbrug is het derde kerkgebouw welke in 1955 is gebouwd als Gereformeerde Kerk.

Laurenskerk

Rond het jaar 1000 stond op deze plaats al een kerk. De tegenwoordige kerk heeft in de 17e eeuw zijn huidige vorm gekregen.

Kerkhof Echten

Rond het jaar 1000 stond hier al een kerk met daaromheen het kerkhof. In 1882 vond de eerste uitbreiding van het kerkhof plaats.

Kerkhof Oosterzee

Vanaf 1823 wordt er gesproken over een begraafplaats in Oosterzee, van een eerdere datum is niets bekend.