Algemeen

Gedenken

Op  22  november  is  er  de  gelegenheid  om  een  kaarsje  aan  te steken  en  te  gedenken.  Zie bericht:

Vacature koster

De kerkrentmeesters zijn op zoek naar gemeenteleden die als koster of kostersechtpaar de functie van koster van de Kruiskerk op zich willen nemen.