Algemeen

Tsjerkepaad 2021

De Laurenskerk in Echten doet mee aan Tsjerkepaad 2021. Elke zaterdagmiddag in de maanden juli en augustus zijn de kerkdeuren geopend van 13.30 u. tot 17.00 u. Aansluitend bij het provinciale thema “kerk in verleden, heden, toekomst” is er in de Laurenskerk een gevarieerde en creatieve foto-expositie die een aardig tijdsbeeld geeft met punten van herkenning en verwondering. Voor kinderen is er een puzzelroute en kleurplaat. Hartelijk welkom!!!

(Kerk) ûnderweis app

In het vorige kerkblad werd de aankondiging gedaan van onze eigen kerk app en wel de ûnderweis app. In de dienst van 9 mei, waarin ds. Pit voorging, was de aftrap d.m.v. het introductiefilmpje. Nog niet gezien, kijk dan op de website.

SPAARACTIE DOUWE EGBERTS KOFFIE PUNTEN

De Voedselbanken verstrekken dagelijks voedsel aan de armste mensen in Nederland. Ze streven daarbij naar een combinatie van verse producten, zoals groente en fruit, en langer houdbare producten, zoals koffie. Maar doordat koffie een luxe artikel is, zit het niet vaak in het pakket.

Beroepingswerk

In de zondagsbrief van 16 mei, heb ik u namens de kerkenraad uitvoerig ingelicht over de stand van zaken van het beroepingswerk. Twee verzoeken stonden in dat bericht: 1. Wilt u ons, via de mail (scriba@pknechtenerbrugoosterzee.nl) namen opgeven van predikanten die u kent, of hebt gehoord en die mogelijk in aanmerking komen voor een beroep…

Afgelast – Openlucht Kerkdienst 13 juni

Enige dagen na de persconferentie van de regering, waarin versoepelingen voor de samenleving werden gemeld, kregen wij, als organisatie van de openlucht kerkdienst, geen toestemming om verder te gaan. Dat is natuurlijk jammer, maar helaas niets aan te doen. Dit heeft tot gevolg dat we een ander scenario uit de kast hebben moeten halen. Op…