Algemeen

HOUD MOED, HEB LIEF

Vorig jaar maart veranderde alles dus ook het kerkelijk leven. De landelijke Protestantse Kerk ontwikkelde toen het motto ‘Houd moed, heb lief’, zichtbaar op vlaggen en spandoeken.

Avondmaal 14 februari

Beste gemeenteleden,
Op 14 februari hopen we als gemeente het avondmaal te vieren. Om gezamenlijk stil te staan bij het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht en de Genade die wij hierdoor mogen blijven ontvangen.
Als diaconie hebben wij nagedacht hoe we dit als gemeente kunnen vieren nu de kerk gesloten is.

Bericht over beroepingswerk

Aan de gemeenteleden van de PG Echtenerbrug Oosterzee.

In het laatste kerkblad hebt u kunnen lezen wat er zoal aan voorwerk is gedaan om het  beroepingswerk daadwerkelijk te kunnen starten.