Berichten van Webmaster

Kinderkoor

Hé zing je mee?! Wat: Kinderkoor Voor wie: alle kinderen van 4 tot 12 jaar Waar: Kruiskerk, Duimstraat 16 in Echtenerbrug Wanneer: woensdagmiddag 11, 18 & 25 september en 2 oktober Tijd: van 16.00 tot 16.45 uur Optreden: zondag 6 oktober om 9.30 uur in de ochtenddienst van PKN Echtenerbrug-Oosterzee Je hoeft niet alle woensdagmiddagen…

Wijziging locatie oppas

Oppas Echten. Tijdens de diensten in de Laurenskerk te Echten is het weer mogelijk om gebruik te maken van de ruimte bij Restaurant de Fûke. Vanaf zondag 21 juli kunnen de kleintjes daar terecht bij de oppas. Via de hoofdingang is de ruimte te bereiken.

Uit de pastorie

Ik kreeg laatst de vraag: wat vind jij het mooiste bijbelverhaal? Het is leuk om daar even over na te denken. Er zijn natuurlijk zoveel verhalen in de bijbel, elk op hun eigen manier mooi. Het is net als een DJ vragen naar zijn favoriete muziek.

Tsjerkepaad

Van 6 juli t/m 14 september 2019 is er weer Tsjerkepaad. We stellen de Laurenskerk op de zaterdagmiddagen open van 13.30 – 17.00 uur. Iedereen die dat wil kan dan een kijkje in de Laurenskerk nemen. Er is een mooi programma met muziek verzorgd door muzikanten uit onze eigen gemeente of door muzikanten die het geweldig vinden om in onze mooie Laurenskerk te mogen spelen.

Tentdienst Echtenerbrug

In april zijn we begonnen met de voorbereiding voor de tentdiensten.
De diensten zijn op zondag 8 september ‘s morgens om 10 uur en ‘s avonds om 19.30 uur. Ds. S de Vries-Terpstra leidt de morgendienst met als thema: In je element.

Tentdienst Bantega

Op zondag 30 juni is de jaarlijkse tentdienst in Bantega, aanvang 10.00 uur.

Voorganger is ds. J W Kirpenstein uit Utrecht, met muzikale medewerking van Us Ideael-Nieuw Leven,  o.l.v.  dirigent Koop Schokker.

Classis

Er is een verslag/impressie van de generale synode binnengekomen. Deze verslagen zijn op onze website geplaatst. Voor verdere informatie hierover: www.pknechtenerbrugoosterzee.nl Onder kopje Actueel en dan naar Classis.

Uit de pastorie

HOLIDAYS – Holy Days?

Ooit leerde ik op school dat vakantie van het werkwoord vacare komt: het betekent leegmaken. Daarvoor is vakantie bedoeld, even opruiming houden in het hoofd. Even niks doen. Maar het weekend van hemelvaart, dan gaan we met het gezin niet weg om ons leeg te maken, maar juist om vol te raken.