Berichten van Webmaster

Laurenskerk – plek van ‘erbarmen’

We leven in een moeilijke en onzekere tijd. De dreiging van het Corona-virus heeft ons leven ingrijpend veranderd. Zowel preventie als bestrijding ervan heeft grote gevolgen, juist ook voor ons als kerkelijke gemeenschap. De ernst en noodzaak van de situatie houdt ons allen bezig en is soms heel dichtbij gekomen in eigen kring, buurt of dorp enz. We proberen het allemaal een plaats te geven, houden moed, hopen en bidden om kracht, verlichting en een spoedig einde aan deze crisis.

Met al die ervaringen, beelden, zorgen en vragen kan er behoefte zijn aan een plek om het voor even los te laten, neer te leggen, te bidden voor elkaar, te delen met God en in gedachten stil te staan bij alles wat er gebeurt…

HOUD MOED, HEB LIEF

Vorig jaar maart veranderde alles dus ook het kerkelijk leven. De landelijke Protestantse Kerk ontwikkelde toen het motto ‘Houd moed, heb lief’, zichtbaar op vlaggen en spandoeken.