De predikant zal in goed (onderling) overleg, de ouderlingen en diakenen stimuleren in het verrichten van hun pastorale, diaconale en andere taken.

Daarnaast is het ziekenhuispastoraat en het pastoraat in crisissituaties de verantwoordelijkheid van de predikant.

Veel (met name oudere) gemeenteleden stellen het bezoek van een predikant erg op prijs. Daarom zetten wij ons als kerkenraad ervoor in om die relatie mogelijk te maken. De eerder genoemde “ogen en oren” kunnen hierbij goed werk doen, zodat tijdig bekend is dat gemeenteleden deze aandacht nodig hebben.

Het is beter dat ze hun tijd besteden aan pastorale zorg en de administratieve- en organisatorische werkzaamheden zoveel mogelijk overlaten aan de scriba en voorzitter.