Tentdienstcommissie

Een speciale commissie verzorgt jaarlijks (mede) een tentdienst in Echtenerbrug. De tentdienstcommissie in Bantega wordt niet door onze kerk georganiseerd. Wel leveren wij in toerbeurt een voorganger en/of ambtsdragers. Ook is een ambtsdrager van onze gemeente als toehoorder met de commissie verbonden.