Corona

Addendum Gebruiksplan Kerkgebouw Kruiskerk

Addendum bij Gebruiksplan versie 4.1 Addemdum vastgesteld op kerkenraadsvergadering: 13-8-2020 Wijzigingen/aanvullingen op Gebruiksplan d.d. 06-08-2020 Aanvulling in het wekelijks stukje op de Zondagsbrief dat de kerk wekelijks niet vol zit, dus dat het mogelijk is dat meer mensen de kerkdienst fysiek kunnen bezoeken. Indien verwarmen van de kerk noodzakelijk is (afweging koster, eventueel in samenspraak…

Kerkdiensten tijdens de Corona-tijd 

Inmiddels zijn er alweer een aantal weken voorbij waarbij we elkaar hebben kunnen ontmoeten tijdens een kerkdienst, naast de streaming die aangeboden blijft worden. Het blijft wennen om dit op afstand van elkaar te doen waarbij er niet gezongen mag worden.

Afgelopen kerkenraadsvergadering is het gebruikersplan (voorwaarde om kerkdiensten te mogen houden) geëvalueerd en aangepast. De aanpassingen die voor iedereen relevant zijn, worden hieronder kort toegelicht. Alle aanpassingen zijn op de website te vinden.