Uit de pastorie

Uit de pastorie

Ik krijg wel eens de vraag: waar komt jouw naam eigenlijk vandaan? Is het een Nederlandse naam, Sifra? Sommige mensen kennen de naam Sifra wel uit de bijbel. Hij staat er welgeteld één keer in, dus voel je niet bezwaard als je het verhaal nog niet kent. Als mensen weer eens deze vraag stellen, dan vertel ik dat het eigenlijk een Hebreeuwse naam is. Een naam van een vroedvrouw in het Oude Egypte.

Uit de pastorie

Een paar jaar geleden zat ik met mijn neef aan tafel. Hij studeerde toen filosofie. Ik was toen enthousiast aan het vertellen waar ik die zondag over zou gaan preken. Hij zei toen: Eigenlijk is het niet eerlijk. In al die kerken wordt op zondagochtend de bijbel gelezen. Waarom lees je niet gewoon een filosoof…

Uit de pastorie

Het is alweer bijna startzondag, de zondag dat alle activiteiten weer beginnen. U kunt in het jaarprogramma lezen over de verschillende groepen en de verdiepingsavonden dit jaar. Het jaarthema en het startzondagthema is ‘Een goed verhaal’.

Uit de pastorie

Ik kreeg laatst de vraag: wat vind jij het mooiste bijbelverhaal? Het is leuk om daar even over na te denken. Er zijn natuurlijk zoveel verhalen in de bijbel, elk op hun eigen manier mooi. Het is net als een DJ vragen naar zijn favoriete muziek.

Uit de pastorie

HOLIDAYS – Holy Days?

Ooit leerde ik op school dat vakantie van het werkwoord vacare komt: het betekent leegmaken. Daarvoor is vakantie bedoeld, even opruiming houden in het hoofd. Even niks doen. Maar het weekend van hemelvaart, dan gaan we met het gezin niet weg om ons leeg te maken, maar juist om vol te raken.

Uit de pastorie

Pasgeleden hielp ik een vriendin met verhuizen. Ik vulde de boekenkast en ik zag toen een doos kinderboeken staan. Ik keek welke het allemaal waren en ik zag een boek van Jan Terlouw ‘De koning van Katoren’.

Uit de pastorie

Zodra ik het woord ‘genade’ hoor, moet ik denken aan vechtsporten. Twee mensen strijden met elkaar. Als de een de ander eronder krijgt en hem op de mat gedrukt houdt, dan hoor je die ander zeggen: “Genade!”. Alleen als je ‘genade’ zegt, word je weer losgelaten. Dan ben je weer vrij. Tot op zekere hoogte…

Uit de pastorie

Ik heb een kalender op mijn werkkamer staan met elke dag een uitspraak. De uitspraken zijn verzameld in een verzorgingstehuis. Het is ook te merken dat deze uitspraken lang gerijpt hebben en ook veel (praktische) wijsheid meebrengen. Pas hing de kalender open op deze uitspraak: “Je kunt veel kwijt raken, maar nooit je grondslag.” En…