Vorming En Toerusting

Geloven zoals je bent

Hoe zit ik eigenlijk in elkaar? Reageer ik door eerst te denken of eerst te doen? Ben ik een aartsrealist of meer een idealist? Ben ik iemand die graag plant en vooruitdenkt, of laat ik het liever van het laatste moment afhangen? Hoe we in elkaar zitten heeft ook invloed op hoe we geloven. De bijbel staat bol van verschillende persoonlijkheden die op hun eigen manier met God omgaan.

Uitnodiging nationale bijbelquiz

Van de PG Scherpenzeel-Munnekeburen, zie ook ons Winterwerk “Engelen – waar zie je ze niet?”, heeft onze gemeente een uitnodiging ontvangen.
De Protestantse Gemeente Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. houdt jaarlijks de Nationale Bijbelquiz. Hiervoor nodigen zij verschillende buurgemeenten uit om dit samen te beleven. Ook onze gemeente is van harte welkom.

Jonge doopouders

De kerkenraad wil de ouders van kinderen die in onze gemeente de laatste 3 jaren gedoopt zijn, uitnodigen om (roulerend) bij één der ouders thuis te praten over de doop van hun kinderen en het eventuele vervolg daarop.